termeni și condiții Imp Decor

termeni și condiții Imp Decor

Site-ul https://impdecor.ro este proprietatea “Miclaus Pavel Cristian Intreprindere Individuala”, cu sediul în Str. Panselutelor nr. 1, Turda, telefon: 0756450129 înregistrată la Registrul Comerțului Cluj-Napoca sub nr. F12/2432/2011, având codul fiscal nr. 29222013. Adresa de email este impdecor.cluj@yahoo.com.

În cazul în care aveți orice solicitare referitoare la procesul de vanzare, precum si la produsele și serviciile IMP DECOR disponibile online, ne puteți contacta la telefon 0756450129, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 – 18:00.

Prin utilizarea site-ului https://impdecor.ro și/sau al oricărui alt serviciu și/sau produs oferit, se consideră că ați citit, înțeles și acceptat integral termenii și condițiile de utilizare ale site-ului. Site-ul https://impdecor.ro se supune legilor din România.

Administratorul site-ului va depune toate diligențele în vederea menținerii corectitudinii informațiilor expuse pe site. Cu toate acestea, având în vedere posibile erori cu privire la aceste informații, precizăm că imaginea produselor are caracter informativ; unele caracteristici pot fi modificate fără preaviz sau pot conține erori de operare. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, uneori descrierile produselor pot fi incomplete, însă facem eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante.

În cuprinsul acestui SITE următorii termeni vor însemna:

CUMPĂRĂTOR – persoană, firmă, companie sau altă entitate juridică ce emite o Comandă și este înscrisă în partea introductivă a facturii sub titlul Cumpărător (sau imputernicitul acestuia).

VÂNZĂTOR – “Miclaus Pavel Cristian Intreprindere Individuala”, cu sediul în Str. Panselutelor nr. 1, Turda, telefon: 0756450129 înregistrată la Registrul Comerțului Cluj-Napoca sub nr. F12/2432/2011, având codul fiscal nr. 29222013, și înscrisă în partea introductivă a facturii sub titlul de Furnizor.

PRODUSE ȘI SERVICII – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate respectiv prestate de către VÂNZĂTOR, CUMPĂRĂTORULUI și sunt reprezentate prin perdele, draperii, accesorii pentru acestea, tapet și fototapet, rulouri textile și storuri romane, tapițerii sau alte accesorii achiziționate de către Cumpărător, care corespund descrierii din cataloagele și documentația producătorilor, ale căror caracteristici au fost agreate de Cumpărător și inscrise în comandă, respectiv factură.

COMANDA – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.

CONTRACT – o comandă validă, confirmata de către Vânzător.

SPECIFICAȚII – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în Comandă.

Comanda se consideră validă numai după confirmarea de către Vânzător a disponibilității stocului, a prețului precum și a caracteristicilor produselor respectiv a serviciilor solicitate de Cumpărător.

În lipsa unei confirmări exprese din partea Vânzătorului, prezentele termene și condiții generale de vânzare vor sta la baza Contractului încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător, și documentele fiscale. (Factura de marfă și respectiv Factura de servicii).

Obiectul Contractului – îl constituie vânzarea PRODUSELOR, respectiv prestarea SERVICIILOR, în conformitate cu disponibilitatea stocului, prețul și caracteristicile menționate în confirmarea transmisă de Vânzător pentru validarea comenzii prin care Cumpărătorul și-a exprimat intenția de achiziție.

Prețul Contractului – îl constituie prețul vânzării Produselor, respectiv prestării Serviciilor, cuprins în comanda validată prin confirmarea de către Vânzător.

Drepturile consumatorilor sunt prevăzute în Legea nr. 449/2003 din 12.11.2003, privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.812 din 18.11.2003, în special în art. 9-14 și nu sunt afectate prin acești Termeni și Condiții.

Livrarea Produselor – livrarea se realizează la adresa de livrare definită de către Client în formularul de comandă, utilizând echipa internă de livrare. Produsele se află în ambalajul original, sigilat, al producătorului și sunt asigurate pe tot parcursul transportului, până la livrare. Cumpărătorul are obligația să desfacă și să verifice din punct de vedere cantitativ și calitativ coletele, pe baza etichetării acestora, să desfacă și să verifice, integritatea coletelor. Vânzătorul este obligat să demonstreze Cumpărătorului, la cererea acestuia, modul de utilizare și funcționare a produselor cumpărate, prin scheme și instrucțiuni de montaj.

Vânzătorul va anunța Cumpărătorul cu privire la termenul estimat de finalizare a livrării. Vânzătorul, în cazul în care nu poate executa Contractul motivat de faptul că produsul sau serviciul nu este/nu mai este disponibil, va informa Cumpărătorul despre aceasta indisponibilitate, urmând ca sumele de bani achitate de către Cumpărător pentru produsul sau serviciul indisponibil să fie rambursate în termen de maximum 30 de zile calendaristice.

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare,Vânzătorul va anunța Cumpărătorul cu privire la termenul estimat de finalizare a livrării. În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, a respingerii de către banca emitentă a cardului sau a tranzacției, a invalidării tranzacției de către procesatorul de carduri, Vânzătorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, fără ca acest lucru să se considere o încălcare a Contractului.

Pentru orice categorie de produse sunt strict interzise:

– dezambalarea folosind obiecte tăioase sau dure;
– tăierea sau zgârierea materialelor;
– frecarea de alte suprafețe sau cu substanțe (soluții de curățare) abrazive;
– folosirea sau păstrarea produselor în medii umede sau la temperaturi sub 0 grade Celsius precum și în medii cu variații de temperatură;
– așezarea produsului lângă surse de căldură (distanța de gardă este de 1m);
– folosirea produselor de curățare care conțin acizi, petrol, gaz, detergenți, solvenți chimici sau alcool (orice soluție trebuie încercată întâi pe o suprafață mică, ascunsă);
– dehidratarea pielii (fără hidratare pielea se usucă și crapă);
– udarea produselor (curățați cu o cârpă ușor umezită într-o soluție de apă cu săpun -50% apă, 50% săpun lichid pH neutru – apoi ștergeți imediat cu o cârpă uscată);
– roluirea, îndoirea sau curbarea la transport și manipulare;
– folosirea produselor în alt scop decât cele pentru care au fost proiectate.

Instrucțiuni privind utilizarea și întreținerea tapițeriilor.

– nu expuneți produsele la radiații solare directe; – păstrați produsul în limite normale de umiditate și temperatură;
– după ce ați probat soluția de curățare, curățați fără să frecați, treceți ușor cu cârpa;
– urmele de murdărie, lichide, grăsimi corporale se șterg întâi cu o cârpă uscată apoi cu soluția descrisă anterior;
– probați curățarea urmelor vizibile cu o gumă de șters creionul;
– urmele de gumă de mestecat se îndepărtează râcâindu-le cu cuburi de gheață puse într-un săculeț de nylon;
– tapițeriile de stofă și husele se pot curăța doar chimic, în centre specializate;
Garanțiile comerciale nu afectează garanția legală privind conformitatea produsului, conform legii 449/2003.

Forță majoră

Nici una dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră, în conformitate cu legislația în vigoare.

Legea aplicabilă – jurisdicția

CONTRACTUL este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.